IMO sümbolid (IMO)

IMO sümbolid (IMO)

Meremärk, tuntud ka kui IMO (International Maritime Organisation) märk või rahvusvaheline merendusorganisatsiooni märk, on rahvusvaheline standard, mida laevad kasutavad oma identiteedi edastamiseks ja iseloomustamiseks merel. IMO märk koosneb neljast tähest, mis moodustavad osa laeva tunnuskoodist.

Tavaliselt kuvatakse IMO-märk laeva rombikujulisel valgel märgil mustal taustal. Paigutatud nii, et see on nähtav kõigist neljast suunast, aitab see märk teistel laevadel, sadamatel, rannavalvel ja teistel merendusasutustel laevu tuvastada ja nendega suhelda.

Igal riigil on oma nomenklatuur, mis eristab neid teistest. Laevad, mis kuuluvad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsioonile allakirjutanud riigile, peavad vastama IMO märgistamisstandarditele.

Pange tähele, et tavaliselt ei avalikustata laeva IMO-märki, et vältida võimalikku identiteedivargust või pettust.

Aktiivsed filtrid