Kohustusmärgid

Kohustusmärgid

Ettekirjutavad ohutusmärgid on teatud tüüpi ohutusmärgid, mis annavad inimestele konkreetse korralduse või juhise konkreetsete ettevaatusabinõude kohta, mida nad peaksid teatud piirkonnas või olukorras järgima. Neid märke kasutatakse konkreetsete ohutusega seotud reeglite või juhiste rõhutamiseks ning neid tuleb järgida, et vältida riske ja õnnetusi.

Õpetavad ohutussildid sisaldavad tavaliselt ilmekaid tekste või juhiseid, mis määravad, kuidas konkreetses olukorras tegutseda. Need võivad olla kirjalikud tähtedega märgid või ikoonilised piktogrammid, mis näitavad selgelt, kuidas tegutseda.

Mõned näited tavapärastest turvamärkidest on järgmised:

Kohustuslik kaitse: julgustab inimesi kandma kohustuslikke kaitsevahendeid, nagu turvaülikonnad, haamrikaitsed või kindad, et tagada isiklikud ohutusmeetmed.

Lülita mobiiltelefon välja: näitab, et mobiiltelefon tuleks teatud kohas või olukorras välja lülitada, et vältida häireid või ohte.

Söömine ja joomine keelatud: keelab söömise ja joomise selleks ettenähtud kohas, näiteks laboris või töökohas, kus võib esineda ohtlikke kemikaale või muid ohte.

Ujumine keelatud: näitab, et basseinis ujumine või sukeldumine ei ole teatud kohas lubatud, võib-olla basseini ohutuse või ohtlike veetingimuste tõttu.

Hoidke ohutut kaugust: palub teil hoida teatud ohutuskaugust ohtlikest esemetest, seadmetest või teistest inimestest.

Surmaoht: hoiatab eluohtliku asukoha või olukorra eest, mis võib lõppeda surmaga.

Väldi kokkupõrkeid: tähistab võimaliku kokkupõrke või kokkupõrkeohuga piirkondi, näiteks kiirteid, kus liiklust tuleks vältida.

Ettekirjutavad ohutusmärgid on mõeldud inimeste teavitamiseks konkreetsetest meetmetest või reeglitest, mida tuleb järgida ohutuse tagamiseks ja riskide vähendamiseks teatud kohtades või olukordades. Nende järgimine on enda ja teiste kaitsmiseks oluline.

Aktiivsed filtrid