Vaarallisten aineiden nimitys (REACH / CLP / GHS / ADR)

Vaarallisten aineiden nimitys (REACH / CLP / GHS / ADR)

Vaarallisten aineiden merkinnät ovat sääntöjä ja järjestelmiä, jotka on suunniteltu tunnistamaan ja viestimään vaarallisten aineiden ominaisuudet, riskit ja turvatoimenpiteet. Nämä merkinnät on suunniteltu suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä, varmistamaan oikeat tiedot aineista ja helpottamaan niiden kuljetusta ja kauppaa. Tässä on joitain vaarallisten aineiden lyhenteitä ja mitä ne tarkoittavat:

1. REACH (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupa ja rajoittaminen):

REACH on Euroopan unionin asetus, joka säätelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia. Se vaatii valmistajia ja maahantuojia antamaan tietoa kemikaaleista ja tarkistamaan niiden turvallisuuden ihmisille ja ympäristölle.

2. CLP (luokitus, merkintä ja pakkaus):

CLP on myös Euroopan unionin asetus, joka määrittelee vaarallisten aineiden luokittelua, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säännöt. Se tunnistaa yhtenäisesti aineiden vaaraluokat ja edistää turvallista käyttöä ja varastointia.

3. GHS (Globaalisti harmonisoitu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä):

GHS on YK:n kehittämä kansainvälinen standardi, joka harmonisoi kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmää. Se on suunniteltu tunnistamaan ja arvioimaan yhdenmukaisesti vaarat maailmanlaajuisesti ja helpottamaan rajat ylittävää kauppaa.

4. ADR (Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista):

ADR on kansainvälinen sopimus, joka määrittelee vaarallisten aineiden maantiekuljetuksia koskevat säännöt. Tämä sisältää vaarallisten aineiden luokittelun, merkinnät ja turvallisuusvaatimukset, joilla varmistetaan, että nämä aineet kuljetetaan turvallisesti ja oikein.

Nämä merkinnät ja määräykset on suunniteltu parantamaan turvallisuutta ja vastuullisuutta kemikaalien käytössä ja kuljetuksissa, mikä vähentää ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä. Jokaisella niistä on oma merkityksensä ja laajuutensa, ja niitä käytetään maailmanlaajuisesti, Euroopan unionissa ja muilla alueilla.

Aktiiviset suodattimet