Įpareigojamieji ženklai

Įpareigojamieji ženklai

Nurodantys saugos ženklai yra saugos ženklų tipas, suteikiantis žmonėms konkretų nurodymą arba nurodymą apie konkrečias saugos priemones, kurių jie turėtų laikytis tam tikroje srityje ar situacijoje. Šie ženklai naudojami siekiant pabrėžti konkrečias taisykles ar instrukcijas, susijusias su sauga, ir jų reikia laikytis siekiant išvengti rizikos ir nelaimingų atsitikimų.

Mokomuosiuose saugos ženkluose dažniausiai būna išraiškingų tekstų ar nurodymų, nurodančių, kaip elgtis konkrečioje situacijoje. Tai gali būti užrašyti ženklai su raidėmis arba ikoniniai ženklai su piktogramomis, kurios aiškiai parodo, kaip elgtis.

Kai kurie bendrų potvarkių saugumo ženklų pavyzdžiai:

Privaloma apsauga: skatina žmones dėvėti privalomas apsaugines priemones, pvz., apsauginius kostiumus, apsaugas nuo plaktuko ar pirštines, kad būtų užtikrintos asmeninės saugos priemonės.

Išjungti mobilųjį telefoną: nurodo, kad mobilusis telefonas turi būti išjungtas tam tikroje vietoje arba situacijoje, kad būtų išvengta trukdžių ar pavojų.

Nevalgyti ir gerti: Draudžiama valgyti ir gerti tam skirtoje vietoje, pavyzdžiui, laboratorijoje ar darbo vietoje, kur gali būti pavojingų cheminių medžiagų ar kitų pavojų.

Plaukimas draudžiamas: nurodo, kad tam tikroje vietoje maudytis ar nardyti baseine negalima, galbūt dėl baseino saugumo ar pavojingų vandens sąlygų.

Laikykitės saugaus atstumo: prašo laikytis tam tikro saugaus atstumo nuo pavojingų objektų, įrangos ar kitų žmonių.

Mirties pavojus: perspėja apie gyvybei pavojingą vietą arba situaciją, kuri gali baigtis mirtimi.

Išvengti susidūrimų: nurodo sritis, kuriose galimas susidūrimas arba susidūrimo rizika, pvz., greitkeliai, kuriuose reikia vengti eismo.

Įspėjamieji saugos ženklai yra skirti informuoti žmones apie konkrečias priemones ar taisykles, kurių reikia laikytis siekiant užtikrinti saugumą ir sumažinti riziką tam tikrose vietose ar situacijose. Jų laikymasis yra svarbus siekiant apsaugoti save ir kitus.

Aktyvūs filtrai