Lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi
Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas interneta veikala www.signs24.eu vai tas reģionālas versijas  signs24.lv (Latvijā), signs24.lt (Lietuva), signs24.ee (Igaunija), signs24.fi (Somija), signs24.se (Zviedrija) turpmāk – SIGNS24, lietošanas un preču iegādes kārtību. SIA "DD24store", vienotais reģistrācijas Nr. LV40203272560, adrese: Rīga, Miera iela 82 - 1A, LV-1013, Latvija,  turpmāk - SIGNS24, nodrošina SIGNS24.eu pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas SIGNS24 vai izmanto citus SIGNS24pakalpojumus (piem. piegāde). Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem SIGNS24pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.
Ja Lietotājs iegādājas SIGNS24piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces SIGNS24, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci SIGNS24, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā SIGNS24 atbilstoši Lietošanas noteikumiem.
Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt SIGNS24 darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, SIGNS24 ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam SIGNS24.
SIGNS24patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties SIGNS24, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
SIGNS24patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.
Personas datu aizsardzība
Iepirkties SIGNS24var viesi un reģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos SIGNS24, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruni kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē SIGNS24uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar SIGNS24 Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē SIGNS24.eu konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.
Veicot pirkumu SIGNS24, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese vai izņemšanas punktu adresi, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati SIGNS24 nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.
Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu SIGNS24. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis SIGNS24 vietnē, SIGNS24 nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā SIGNS24 profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt SIGNS24 personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.
Reģistrējoties SIGNS24, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to SIGNS24izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti SIGNS24.eu sadaļā - Kontakti.
Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu un tālruņa numuru tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
SIGNS24garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
SIGNS24apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot SIGNS24partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.
Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
Viena pirkuma (preces) minimālā pirkuma summa ir 0,99 EUR.  Pie piegādes maksas tiek pieskaitīta pakalpojuma-iepakošanas maksa 0,49 EUR apmērā par vienu pirkumu, gadījuma ja nav noradīts savādāk. Lietotājs var iegādāties preces vietnē SIGNS24 neierobežotu reižu skaitu.
Preces pirkuma līgums starp SIGNS24 un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "Turpināt". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos apmaksāt rēķinu par preci(ēm). Gadījumā ja izstadītais rēķins nav apmaksāts 10 dienu laikā, pirkums tiek anulēts.
Pirkuma līgumi (rēķini) tiek reģistrēti un glabāti SIGNS24 datu bāzē. Visi pirkuma dokumenti tiek noformēti elektroniski, elektroniskā formātā un tiek nodrošināti pircējām uz viņa noradīto e-pasta adresi pamatojoties uz  LR Grāmatvedības likuma 11. pantu
SIGNS24 piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Preču piegāde un saņemšanas noteikumu punktā.
Ja SIGNS24 neizdodas sazināties ar Lietotāju 10 (desmit) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, SIGNS24 atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa un pirkuma apstrādes maksas, netiek atmaksāta.
Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ SIGNS24 nevar nodrošināt interneta veikalā SIGNS24 iegādātās preces piegādi, SIGNS24 apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, SIGNS24 atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Lietotājs atsakās no līdzīga produkta.
Preču cenas un samaksas kārtība
Preču cenas interneta veikalā SIGNS24.eu norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.
Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:
- izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus (pasūtot preci), pakalpojumu nodrošina Paysera UAB;
- ar bankas pārskaitījumu ;
- ar kredītkarti (pasūtot preci), pakalpojumu nodrošina Paysera UAB;
Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, SIGNS24 ir tiesīgs izsniegt Lietotājam ATLAIŽU kodu pārmaksas summas apmērā, Lietotājs to ir tiesīgs izmantot nākama pirkumā. SIGNS24 uz individuāla pieprasījuma pamata atmaksā pārmaksu Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājam ir jāiesniedz SIGNS24 rakstveida iesniegums, norādot bankas konta numuru, uz kuru SIGNS24 jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa. Vairāk informācijas Preču apmaksas lapā.
Preču piegāde un saņemšana
Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi. Gadījumā ja tiek izvēlēts preci saņemt izņemšanas punktā, nepieciešams izvēlēties to no piedāvātā saraksta. Preces Lietotājam piegādā DD24 pilnvarots pārstāvis (kurjeru dienests).
Lietotājs apņēmas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera vai preču izņemšanas vietas atbilstoši šo piegādātāju piegādes noteikumiem un termiņiem. Gadijumā ja Lietotājs ir parkāpis piegādes dienesta, piegādes noteikumus, un SIGNS24 ir piestadīta soda nauda, SIGNS24 ir tiesīgs to pieprasīt no Lietotāja.
Gadījumā ja prece nav izņemta SIGNS24 pilnvarota pārstāvja noradīta termiņa, SIGNS24 ir tiesīgs piestādīt preču saņēmējam soda naudu par preces atgriešanu SIGNS24 Latvijas birojā, soda maksa nevar būt lielāka par pamata piegādes izdevumiem.
Piegādes maksa L ir atkarīga no izvēlētas piegādes metodes un kopēja sūtījuma svara. Preču izmaksas noradīta sadaļā Preču saņemšana.
SIGNS24darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 2-4 (divu līdz četru) darba dienas pēc pilnas pirkuma pabeigšanas, gadījumā ja prece ir SIGNS24 Latvijas noliktavā, 4-14 darba dienas ja prece ir SIGNS24 sadarbības partneru noliktavās, 1-2 nedēļas kad preci nepieciešams pasūtīt no citas piegādātāju noliktavas. 
Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, SIGNS24 ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt SIGNS24 jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā SIGNS24 ir tiesīgs piestādīt preču saņēmējam soda naudu par preces atgriešanu SIGNS24 Latvijas birojā, soda maksa nevar būt lielāka par pamata piegādes izdevumiem. Atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un preču piegādātāja norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā un preču pirkuma  līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Lietotājam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. SIGNS24 neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu SIGNS24 nosuta elektroniski uz Lietotāja norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par preču piegādi Lietotājam.
Gadījuma ja preces izņemšana paredzēta SIGNS24 Latvijas izņemšanas vietā, preci jāizņem viena mēneša laikā, gadījumā  ja SIGNS24 preci glabās ilgāku laiku, SIGNS24 ir tiesības piestādīt Lietotājam preces glabāšanas maksu, kura nevar būt lielāka par preces vērtību. Gadījumā ja preces glabāšanas maksa sasniedz preces vērtību, prece tiek utilizēta vai realizēta par parādas summu.
Ar piegāžu veidiem un piegāžu izmaksām var iepazīties Preču saņemšanas lapā
Preču kvalitāte
Visu signs24.eu pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces vai preces nosaukumā. SIGNS24 nodrošina veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, modeli, krāsa, tilpums, izmēri, materiāls u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Preces fotoattēls var atšķirties no faktiskās preces izskata.
Vietnē SIGNS24 nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.
Ja pēc preces saņemšanas Lietotājs ( patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē - fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas, Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu SIGNS24 par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Lietotājs iesniedz SIGNS24 divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.
Pēc noteiktā termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot preces garantijas termiņu.
 Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIGNS24veic vienu no šādām darbībām:
- novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
- apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
- attiecīgi samazina preces cenu;
- atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
 Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt SIGNS24 bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada SIGNS24 izmaksas, kas nav samērīgas ar citu punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).
Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIGNS24 attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samaz4inot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, SIGNS24 var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai SIGNS24 atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt DD24 gan mutvārdos, gan rakstveida, nosūtot iesniegumu SIGNS24 uz adresi Miera iela 82-1A, Rīga, LV-1013, Latvija vai izmantojot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT Platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pēc iebildumu izvērtēšanas SIGNS24 sniedz Lietotājam atbildi. 
Atteikuma tiesības un preču atgriešana
Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22 punkta atrunātos nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot SIGNS24 iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. 
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir jārīkojas kādā no šiem veidiem: :
- Lietotājs elektroniski e-pastā nosuta paziņojumu uz SIGNS24e-pastu: [email protected] E-pasta paziņojumā  Lietotājs norāda atgriešanas objektu (preces nosaukumu), pasūtījuma numuru un bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu, gadījuma ja pasūtījuma apmaksa ir veikta no citai personai  piederošā konta, nauda tiks atmaksātā uz kontu, no kuras ir apmaksāts pasūtījums. Nosūtot atteikumu uz SIGNS24e-pastu, Lietotājs var arī izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, aizpildot to un nosūtot uz SIGNS24 e-pastu. Par elektroniskā formātā e-pasta saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu SIGNS24, likuma noteiktā termiņa paziņo par to Lietotājam;
Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmatošanu nosuta SIGNS24 kādā no Lietošanas noteikumu punktu norādītajiem veidiem pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu un termiņu.
Lietošanas noteikumu norādītajā kārtībā, pēc informācijas par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosuta preci pa atpakaļ SIGNS24, nodrošinot preces piegādi šādā adresē: Miera iela 82-1a, Rīga, LV-1013, SIA "DD24store", bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, vai arī minētajā termiņā patstāvīgi nogādā preci SIGNS24 uz minēto adresi. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosuta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Lietotājam ir pienākums saglabāt pierādījumu par preču atpakaļ nosūtīšanas datumu. SIGNS24 brīdina, ka prece, kas tiek sūtīta atpakaļ ar pasta starpniecību līdz pasta nodaļai/preču izņemšanas punktam, nevis faktiski piegādājot preci uz minēto SIGNS24 adresi, netiek uzskatīta par saņemtu, un SIGNS24 nav pienākuma un tas neveic šādu sūtījumu izņemšanu pasta nodaļā/izņemšanas punktā.
SIGNS24 bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, bet ne ātrāk nekā atgriežama preci saņemta atpakaļ SIGNS24, atmaksā Lietotājam viņa samaksāto naudas summu par precēm kuras tika atgrieztas. ieturot  pirkuma apstrādes izmaksu (gadījumā ja tāda ir). Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav SIGNS24piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, SIGNS24nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus. Atmaksājamo naudas summu SIGNS24 pārskaita uz bankas kontu, ko Lietotājs norādījis, izmantojot atteikuma tiesības.
SIGNS24 patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad SIGNS24 būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci.
Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas. Gadījumā ja Jums ir atgriešanas kods no SIGNS24, sekojiet instrukcijām e-pastā.
Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
- atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;
- prece nedrīkst būt bojāta;
- prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);
Atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
SIGNS24 ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.
Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, SIGNS24ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotājam par preci samaksāto naudu.
Informācijas apmaiņa
SIGNS24 sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti sadaļā - Kontakti.
Atbildība
SIGNS24 ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai SIGNS24lietošanas kārtībai.
Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
SIGNS24 nav atbildīgs par SIGNS24veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.
SIGNS24 nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus SIGNS24saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā SIGNS24centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
Citi noteikumi
Attiecības starp Lietotāju un SIGNS24regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar SIGNS24 klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Versija 2.2-1v/15.07.2023.g.