Atteikuma tiesības


Interneta veikalā www.signs24.eu iegādātās preces, saskaņā ar LR MK noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” 19. punktu patērētājs* var atgriezt 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Taču, tai pat laikā jāņem vērā, ka LR Patērētāju aizsardzības likuma 12.panta vienpadsmitā daļa nosaka: "Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai." 
Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto un, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. 
Līdz ar to, SIA DD24store patur tiesības celt pret patērētāju civilprasību tiesā, lai piedzītu nodarītos zaudējumus, kas saistīti ar preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos, tai skaitā gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Gadījumos, kad ar preci iespējams iepazīties, tikai saplēšot vai kā citādi sabojājot preces oriģinālo iepakojumu, iepakojuma bojājums netiek ņemts par pamatu civilprasības celšanai pret patērētāju izņemot ja tas nav preces būtiska sastāvdaļa vai atvēršanas gadījumā lietotājs zaudēs tiesības atgriezt noteiktas grupas preci. Šādā gadījumā, lūdzam patērētāju saglabāt iepakojumu un atgriezt to kopā ar preci, tā kā uz iepakojuma ir norādīts preces sērijas numurs. Lai atteikuma tiesību izmantošana noritētu maksimāli ātri, lūdzam šāda veida precēm atvērt iepakojumu pēc iespējas rūpīgāk.
Atbilstoši LR MK noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” 22. punktu,  darba aizsardzības instrukcijas, preces kurā komplektā ir baterijas (barošanas elementi), personalizējamas preces (piem. zīmes un uzlīmes pēc individuāla pasūtījuma), preces kuras saistītas ar personīgo higiēnu,  kā arī citas 22. punkta minētās preces netiek pieņemtas atpakaļ. 
Visi gadījumi, kad atteikuma tiesības nav izmantojamas ir apskatāmi šeit.
Atteikuma veidlapu iespējams lejupielādēt šeit
Lai izmantotu atteikuma tiesības lūdzu sazinieties ar SIA DD24store, Miera iela 82-1a, Rīga, LV-1013, tel.: +371 67338876  e-pasts: [email protected] nosūtot aizpildīto Atteikuma veidlapu 
Preces atgriešanai lūgums rakstiski aizpildīt atteikuma veidlapu un nogādāt prec-i/es, preces pārdevējam/pakalpojumu sniedzējam SIA DD24store, Miera iela 82-1a, Rīga, LV-1013, darba laikā, personīgi vai ar pasta starpniecību.
Atgriežamās preces ir jānodod  SIA DD24store izņemšanas punktā, bez kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par lēmumu atteikties no distances līguma. 
Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā, iemaksātā summa par preci tiek atgriezta norādītajā norēķinu kontā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma „Par atteikuma tiesību izmantošanu” saņemšanas dienas, bet ne ātrāk ka prece tiek atgriezta SIA DD24store birojā un tā ir izgājusi pieņemšanas kontroli.
Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā, iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu). 
Atgriežamajai precei jābūt pilnā komplektā (jābūt visiem piederumiem, kas bija iepakojumā - kabeļi utt.) Ja prece bija iegādāta kampaņas laikā kopā ar kādu citu pielikto preci, tad ir jāatgriež pilns komplekts (t.i. visas preces). 

* - patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību