Taganemisõigus


Veebipoest www.signs24.eu ostetud kauba saab tarbija* tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest, vastavalt Leedu Vabariigi Ministrite Kabineti eeskirjade artiklile 19 "Määrused Kauglepingud" . Samas tuleb aga arvestada, et Leedu Vabariigi tarbijakaitseseaduse artikli 12 üheteistkümnes osa ütleb: "Tarbija vastutab toote väärtuse vähenemise eest, kui toode on kasutatakse muul eesmärgil kui toote olemuse, omaduste ja toimimise selgitamiseks."
Seetõttu palume arvestada, et tarbijal on keeldumisõiguse kasutamise perioodil õigus toodet kasutada toote testimiseks vajalikus mahus (samal määral, kui seda sai teha enne toote ostmist kauba ostmisel). tavapood). Tarbija vastutab keeldumisõiguse kasutamise ajal toote kasutamise eest, mis ületab toote katsetamise sihtotstarvet ja ei ole kooskõlas hea usu põhimõttega, samuti toote väärtuse, kvaliteedi vähenemise eest. ja toote ohutus.
Seetõttu jätab SIA DD24store endale õiguse esitada tarbija vastu tsiviilhagi toote väärtuse, kvaliteedi ja ohutuse vähenemise tõttu tekkinud kahju sissenõudmiseks, sh juhtudel, kui toodet ei tagastata originaalpakendis. , on näha hooletu kasutamise jälgi, näiteks kriimud jms defektid. Juhtudel, kui tootega on võimalik tutvuda üksnes toote originaalpakendit rebides või muul viisil rikkudes, ei loeta pakendi kahjustamist tarbija vastu tsiviilhagi esitamise aluseks, välja arvatud juhul, kui see ei ole toote originaalpakendi oluline osa. toote või avamise korral kaotab kasutaja teatud grupi toote tagastamise õiguse. Sel juhul palume tarbijal pakend alles jätta ja tagastada koos tootega, kuna pakendil on märgitud toote seerianumber. Taganemisõiguse võimalikult kiireks kasutamiseks palume seda tüüpi kaupade puhul avada pakend võimalikult hoolikalt.
Vastavalt Leedu Vabariigi siseministeeriumi sätetele "Kauglepingute eeskirjad", punkti 22, töökaitsejuhised, kaubad, mis sisaldavad patareisid (toiteallika elemente), isikupärastatavad kaubad (nt sildid ja kleebised individuaalse tellimuse alusel ), isikliku hügieeniga seotud kaupu, samuti muid punktis 22 nimetatud kaupu tagasi ei võeta.
Kõiki juhtumeid, mille puhul keeldumisõigust kasutada ei saa, saab vaadata siit .
Loobumisvormi saate alla laadida siit.
Taganemisõiguse kasutamiseks palume võtta ühendust SIA DD24store, Miera iela 82-1a, Rīga, LV-1013, telefon: +371 67338876 e-post: [email protected], saates täidetud tühistamisavalduse
Toote tagastamiseks palume täita kirjalikult taganemisavaldus ja toimetada toode/tooted müüjale/teenuse osutajale SIA DD24store, Miera iela 82-1a, Rīga, LV-1013, tööajal isiklikult või posti teel.
Tagastatud kaup tuleb üle anda SIA DD24store’ile järeletulemispunktis, viivitamata ja hiljemalt 14 päeva jooksul kauglepingust taganemise otsuse teatavakstegemisest arvates.
Keeldumisõiguse kasutamise korral tagastatakse toote eest tasutud summa märgitud maksekontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates teate "Keeldumisõiguse kasutamisest" saamise päevast, kuid mitte varem kui toode tagastatakse SIA DD24store kontorisse ja see on läbinud vastuvõtukontrolli.
Tarbija vastutab kauba kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest taganemisõiguse kasutamise ajal (sealhulgas pakendi täieliku ja laitmatu säilimise eest).
Tagastatav toode peab olema täiskomplektis (peavad olema kõik lisad, mis olid pakendis - kaablid jne) Kui toode osteti kampaania käigus koos mõne muu lisatud tootega, siis tuleb tagastada täiskomplekt (st kõik tooted).

* - tarbija - füüsiline isik, kes avaldab soovi osta, ostab või saaks osta või kasutada toodet või teenust eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega