Kasutustingimused

Üldtingimused
Käesolevad kasutustingimused, edaspidi - Kasutustingimused, määravad kindlaks veebipoe www.signs24.eu veebilehed või selle piirkondlikud versioonid signs24.lv (Läti), signs24.lt (Leedu), signs24.ee (Eesti), signs24.fi (Soome) , signs24.se (Rootsi) edaspidi - SIGNS24, kaupade kasutus- ja ostutingimused. SIA "DD24store", ühtne registri nr. LV40203272560, aadress: Riia, Miera iela 82 - 1A, LV-1013, Läti, edaspidi - SIGNS24, pakub saidil SIGNS24.eu saadaolevat sisu ja osutab teenuseid vastavalt Kasutustingimustele.
Kasutaja on teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes sooritab SIGNS24-s oste või kasutab muid SIGNS24-teenuseid (nt kohaletoimetamine). Alaealised 14-18-aastased füüsilised isikud kasutavad SIGNS24 teenuseid ainult vanema või eestkostja loal, välja arvatud juhul, kui neil on oma sissetulek.
Kui Kasutaja ostab SIGNS24 pakutavaid kaupu, loetakse Kasutustingimused õiguslikult siduvaks dokumendiks, mis määratleb poolte õigused ja kohustused seoses kauba ostmisega, nende eest tasumisega, samuti tarne- kauba tagastamine.
Kui Kasutaja soovib SIGNS24-st kaupa osta, on Kasutaja kohustatud enne kauba ostmist tutvuma Kasutustingimustega ning kinnitama seda tutvumist enne tehingu sooritamist. Seega, kui Kasutaja on SIGNS24-st toote ostnud, loetakse, et Kasutaja on tutvunud Kasutustingimustega ja nõustub nendega. Ühtlasi kinnitab Kasutaja Kasutustingimustega nõustudes, et tal on õigus registreerida ja osta kaupu SIGNS24 veebipoes vastavalt Kasutustingimustele.
Kui Kasutaja püüab mingil viisil kahjustada SIGNS24 tööd, stabiilsust, turvalisust või muul viisil ei järgi käesolevaid kasutustingimusi, on SIGNS24-l õigus tühistada Kasutaja registreerimine või muul viisil piirata Kasutaja juurdepääsu SIGNS24 veebipoele.
SIGNS24 jätab endale õiguse kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta ja täiendada. Kasutaja SIGNS24 ostlemisel kehtivad Kasutustingimused kauba tellimise hetkel kehtinud versioonis, mistõttu Kasutaja peab tutvuma Kasutustingimustega iga kord ostu sooritades.
SIGNS24 jätab endale õiguse muuta kauba hinda või määrata kaubale erihinna. Kaup müüakse Kasutajale kauba tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hindadega.
Isikuandmete kaitse
Külalised ja registreeritud kasutajad saavad sisseoste teha aadressil SIGNS24. SIGNS24 registreerimiseks peab Kasutaja sisestama vähemalt eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri ja parooli. Registreerudes SIGNS24 veebilehel loetakse, et Kasutaja (füüsiline isik) on nõustunud oma isikuandmete töötlemisega vastavalt regulatsioonile ja kooskõlas SIGNS24 privaatsuspoliitikaga - ulatuses, mille Kasutaja on esitanud isiklikud andmed. SIGNS24.eu veebisaidile uuesti sisenemiseks konkreetsesse Kasutajaprofiili peab Kasutaja sisestama registreeritud e-posti aadressi ja parooli vastavatele väljadele.
SIGNS24-s ostu sooritades peab Kasutaja sisestama oma nime, perekonnanime, toote tarneaadressi või kättetoimetamispunkti aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressi, kuna need andmed on vajalikud SIGNS24 jaoks lepingu sõlmimiseks Kasutajaga kauba ostmist ning tagada Kasutajaga suhtlemine, samuti kauba tarnimine Kasutajale.
Kasutaja vastutab alati täielikult registreerimisvormis märgitud andmete õigsuse eest, samuti SIGNS24-s ostu sooritades esitatud andmete õigsuse eest. Kui Kasutaja on registreerimisvormis või ostu sooritamisel esitanud ebatäpseid või ebaõigeid andmeid või ei ole neid SIGNS24 veebilehel hilisemate isikuandmete muutumise korral uuendanud, ei vastuta SIGNS24 andmete ebaõigsuse ja sellest tulenevate tagajärgede eest. ning tal on õigus nõuda Kasutajalt kahjude otsest hüvitamist. Kasutajal on õigus igal ajal oma SIGNS24 profiilis isikuandmeid parandada, kustutada või täiendada või nõuda SIGNS24 isikuandmete parandamist, kustutamist või täiendamist vastavalt kliendi juhistele vastavalt privaatsuspoliitikale.
SIGNS24-le registreerudes saab Kasutaja individuaalsed registreerimisandmed (kasutajanimi ja parool). Kasutaja vastutab oma registreerimisandmete turvalisuse eest ja kohustub neid säilitama ja mitte edastama kolmandatele isikutele. Kui registreerimisandmeid kasutab kolmas isik, loetakse teda Kasutajaks. Kui Kasutaja kaotab registreerimisandmed või Kasutajal on kahtlus, et tema registreerimisandmed võisid hankida kolmas isik, peab Kasutaja sellest viivitamatult SIGNS24 teavitama, kasutades selleks SIGNS24.eu jaotises - Kontaktid loetletud sidevahendeid.
Nõustudes käesolevate kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga, nõustub Kasutaja, et nimetatud e-postile ja telefoninumbrile saadetakse tellimuse, maksmise ja kohaletoimetamise info jaoks vajalikud teated.
SIGNS24 garanteerib, et Kasutaja andmeid kasutatakse ainult kaupade ostmise ja otseturunduse eesmärgil.
SIGNS24 kohustub tagama Kasutaja poolt edastatud isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse ning kohustub mitte avaldama Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud SIGNS24 partneritele, kes tagavad Kasutajale kauba kohaletoimetamise või osutavad muid kasutajaga seotud teenuseid. tellimuste täitmiseks, samuti riigiasutustele normatiivaktides sätestatud juhtudel ja kui selleks on seaduslik alus. Toote üleandmisel võidakse isiku isikusamasuse selgitamiseks paluda toote saajal esitada isikut tõendav dokument.
Ostu-müügilepingu sõlmimine
Minimaalne ostusumma ühe ostu (toote) kohta on 0,99 EUR. Tarnetasule lisandub teenus-pakendamise tasu 0,49 EUR ostu kohta, kui ei ole märgitud teisiti. Kasutajal on võimalik SIGNS24 veebilehel kaupu osta piiramatu arv kordi.
Toote ostuleping SIGNS24 ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks hetkest, kui Kasutaja valib toote(d), loob ostukorvi ja vajutab "Jätka". Kasutaja on kohustatud tasuma toote(de) eest arve kasutustingimustes sätestatud korras ja tähtaegadel. Kui väljastatud arvet ei tasuta 10 päeva jooksul, siis ost tühistatakse.
Ostulepingud (arved) registreeritakse ja säilitatakse andmebaasis SIGNS24. Kõik ostudokumendid koostatakse elektrooniliselt, elektroonilises vormingus ja edastatakse ostjatele nende määratud e-posti aadressile Leedu Vabariigi raamatupidamisseaduse artikli 11 alusel.
SIGNS24 nõustub tarnima Kasutaja poolt tellitud ja tasutud kaubad Kasutaja tellimuses märgitud aadressile, lähtudes Kauba kohaletoimetamise ja vastuvõtmise tingimuste punktis toodud tingimustest.
Kui SIGNS24 ei saa Kasutajaga ühendust 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest, siis tellimus tühistatakse, SIGNS24 tagastab Kasutajale raha ainult toote eest, kuid kohaletoimetamistasu ja ostu menetlemistasu ei tagastata.
Eriolukorras, kui SIGNS24 ei saa ettenägematute asjaolude tõttu tagada SIGNS24 veebipoest ostetud toote kohaletoimetamist, kohustub SIGNS24 pakkuma sarnast toodet. Kui Kasutaja ei nõustu, tagastab SIGNS24 Kasutajale kättesaamatud toote eest tasutud raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates hetkest, mil Kasutaja keeldub samalaadsest tootest.
Toodete hinnad ja tasumise kord
Toodete hinnad SIGNS24.eu veebipoes on märgitud eurodes, käibemaks on hinna sees.
Kasutaja tasub kauba eest järgmistel viisidel:
- kasutades internetipanga "pangalink" teenuseid (toote tellimisel), osutab teenust Paysera UAB;
- pangaülekandega;
- krediitkaardiga (toote tellimisel) osutab teenust Paysera UAB;
Kui kauba eest on toimunud enammakse, on SIGNS24-l õigus väljastada Kasutajale enammakstud summa ulatuses SOODUSkood, mida on Kasutajal õigus kasutada järgmisel ostul. SIGNS24 tagastab individuaalse taotluse alusel Kasutajale enammakstud summa ülekandega pangakontole, millelt Kasutaja kauba eest tasus. Kui enammakse tekkis muul makseviisil, peab Kasutaja esitama SIGNS24-le kirjaliku avalduse, märkides pangakonto numbri, kuhu SIGNS24 peab kandma Kasutajale enammakstud rahasumma. Rohkem infot Toote maksmise lehel.
Kauba kohaletoimetamine ja vastuvõtmine
Tarneviisi valikul kohustub kasutaja määrama täpse tarneaadressi. Juhul, kui valite toote kättesaamiseks kättetoimetamispunktis, peate selle valima pakutavast nimekirjast. Kaubad toimetab Kasutajani DD24 volitatud esindaja (kullerteenus).
Kasutaja kohustub oma tellitud kaubad kullerilt või kauba vastuvõtmispunktist vastu võtma vastavalt nende tarnijate tarnetingimustele ja tähtaegadele. Juhul, kui Kasutaja on rikkunud kättetoimetamisteenuse reegleid ja SIGNS24-le on määratud rahatrahv, on SIGNS24-l õigus seda Kasutajalt nõuda.
Juhul, kui tootele SIGNS24 volitatud esindaja määratud tähtajaks järele ei tule, on SIGNS24-l õigus määrata toote saajale rahatrahv toote SIGNS24 Läti esindusse tagastamise eest, trahv ei saa olla suurem kui tarne põhikulud.
Kohaletoimetamise tasu L oleneb valitud tarneviisist ja saadetise kogukaalust. Kauba maksumus on näidatud jaotises Kauba kättesaamine.
SIGNS24 teeb kõik endast oleneva, et tellitud kaup jõuaks kohale võimalikult kiiresti. Eeldatav tarneaeg 2-4 (kaks kuni neli) tööpäeva peale täisostu sooritamist, kui toode on SIGNS24 Läti laos, 4-14 tööpäeva, kui toode on SIGNS24 koostööpartnerite ladudes, 1-2 nädalat kui toode on vaja tellida teise tarnija ladudest.
Kui Kasutajat ei ole võimalik leida Kasutaja määratud kohaletoimetamise aadressil, on SIGNS24-l õigus kaup üle anda teisele täiskasvanule, kes viibib kohaletoimetamise hetkel nimetatud aadressil, kuid Kasutajal ei ole õigust esitada pretensioone. SIGNS24-le kauba ebasobivale isikule üleandmise kohta.
Kui kauba kohaletoimetamine Kasutajale ei ole võimalik Kasutaja süül või Kasutajast sõltuvate asjaolude tõttu (kasutaja on määranud vale aadressi, Kasutajat ei ole määratud aadressilt leitud, määratud aadressile ei pääse ligi jm), kaupa uuesti ei saadeta, vaid tellimus tühistatakse. Sellisel juhul on SIGNS24-l õigus määrata kauba saajale rahatrahv kauba SIGNS24 Läti esindusse tagastamise eest, trahv ei saa olla suurem kui tarne põhikulud. Raha tagastatakse Kasutajale ainult toote eest, kuid saatekulu ei tagastata.
Pärast kauba kättesaamist kontrollib Kasutaja või tema esindaja kauba vastavust tellimusele ning annab allkirja kauba kättesaamiseks kauba tarnija poolt näidatud viisil ja kohas. Kauba kättesaamiseks allkirja andmisega kinnitab Kasutaja või tema esindaja, et kaup on talle üle antud heas korras ja vastavalt kauba ostu-müügilepingule. Kõikidel juhtudel, kui kuller annab Kasutajale toote, mille pakend on kortsus, märg või muul viisil väljast kahjustatud, peab Kasutaja saadetise kättesaamise kinnituses märkima (kirjutama kommentaari) või kirjutama eraldi dokument selliste defektide kohta. Kasutaja peab seda tegema kulleri juuresolekul. SIGNS24 ei vastuta kauba puuduste eest, mis ilmnesid üleandmise hetkel, kuid ei olnud märgitud kauba kohaletoimetamise kinnitusel. SIGNS24 saatis kauba kohaletoimetamise saatedokumendi elektrooniliselt Kasutaja poolt määratud e-postile peale kinnituse saamist Kasutajale kauba üleandmise kohta.
Kui tootele soovitakse järgi tulla SIGNS24 Lätis järeletulemise kohta, tuleb tootele järgi tulla ühe kuu jooksul, kui SIGNS24 ladustab toodet pikema aja jooksul, on SIGNS24-l õigus nõuda Kasutajalt ladustamistasu. tootele, mis ei saa olla suurem kui toote väärtus. Juhul, kui toote ladustamistasu ulatub toote väärtuseni, toode utiliseeritakse või müüakse võlgnetava summa eest.
Tarneviisid ja kohaletoimetamise kulud leiate Kauba kättesaamise lehelt
Toote kvaliteet
Kõikide signs24.eu poolt müüdavate kaupade omadused on märgitud iga toote juures olevas tootekirjelduses või toote nimetuses. SIGNS24 tagab, et kaupluses müüdava kauba põhiomadused (andmed tootja, mudeli, värvi, mahu, mõõtmete, materjali jms kohta) vastavad kauba tegelikele omadustele ja lepingutingimustele. Kauba lepingutingimustele vastavuse kriteeriumid on määratletud tarbijaõiguste kaitse seaduses. Toote foto võib erineda tegelikust toote välimusest.
SIGNS24 veebilehel müüdavatele kaupadele kehtib vastavates õigusaktides sätestatud garantii.
Kui Kasutaja (tarbija tarbijaõiguste kaitse seaduse mõistes - füüsiline isik, kes ostab toote eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega) leiab pärast toote kättesaamist, et toode lepingutingimusi ei järgi, siis on Kasutajal tarbija õiguste kaitse seaduses sätestatud korras kahe aasta jooksul kauba kättesaamisest arvates õigus esitada SIGNS24-le pretensioon selle kohta. kauba lepingutingimustele mittevastavus. Kasutaja esitab pretensiooniavalduse SIGNS24-le kahe kuu jooksul arvates päevast, mil ta avastas toote lepingutingimustele mittevastavuse.
Pärast nimetatud perioodi lõppu on Kasutajal õigus esitada pretensioon toote lepingutingimustele mittevastavuse kohta, järgides toote garantiiaega.
Lepingutingimustele mittevastava toote puhul on Kasutajal õigus paluda SIGNS24-l teha üks järgmistest toimingutest:
- hoiab ära kauba lepingutingimustele mittevastavuse;
- vahetada toode sellise vastu, mis tagaks lepingutingimustele vastavuse;
- alandab vastavalt toote hinda;
- ütleb üles lepingu ja tagastab tarbijale toote eest tasutud rahasumma.
Esiteks on Kasutajal õigus paluda SIGNS24-l toote lepingutingimustele mittevastavuse kompensatsioonita kõrvaldada või lepingutingimustele vastav toode ilma hüvitiseta välja vahetada, välja arvatud juhul, kui see on võimatu. või ebaproportsionaalne (ebaproportsionaalne, kui see põhjustab SIGNS24 kulusid, mis on ebaproportsionaalsed punktis nimetatud muu alternatiiviga, tähendab, arvestades kauba väärtust ilma mittevastavuseta, mittevastavuse tähtsust ja seda, kas alternatiivi kasutamine vahend ei tekita tarbijale olulisi ebamugavusi).
Kui toote lepingutingimustele mittevastavust ei ole võimalik kõrvaldada või lepingutingimustele vastavat toodet kompensatsioonita ümber vahetada, siis on Kasutajal õigus nõuda SIGNS24 toote hinna alandamist. vastavalt või tühistada leping ja tagastada toote eest tasutud rahasumma. Hinna alandamisel või lepingu ülesütlemisel ja rahasumma tagastamisel saab SIGNS24 arvestada toote kulumist või kasu, mille Kasutaja on saanud toote kasutamisel, milles on lepingupooled kokku leppinud.
Toote ebaolulise lepingutingimustele mittevastavuse korral (see ei halvenda oluliselt toote põhifunktsioonide täitmise kvaliteeti ega kasutusomadusi ja seda on võimalik kõrvaldada, põhjustamata visuaalselt tuvastatavaid muutusi välistingimustes toote välimus) ja need, mis ei saa oluliselt mõjutada Kasutaja võimalust toodet kasutada, ei saa Kasutaja nõuda SIGNS24 lepingu ülesütlemist ja toote eest tasutud rahasumma tagastamist.
Kasutaja saab esitada vastuväiteid ja taotlusi kauba lepingutingimustele mittevastavuse kohta DD24-le nii suuliselt kui ka kirjalikult, saates esildise SIGNS24 aadressile Miera iela 82-1A, Rīga, LV-1013, Läti või kasutades veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi (SIT-platvorm): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pärast vastuväidete hindamist annab SIGNS24 Kasutajale vastuse.
Taganemisõigus ja kauba tagastamine
Kui Kasutaja on tarbija tarbijaõiguste kaitse seaduse tähenduses (füüsiline isik, kes ostab toote eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega), siis võib Kasutaja (tarbija) kasutada keeldumisõigust ilma põhjendusi esitamata vastavalt kehtestatud korrale. Vastavalt Ministrite Kabineti 20. mai 2014. a määruse nr 255 "Kauglepingu eeskirjad" punktis 22 sätestatud tingimustele on tarbijal õigus ostu-müügilepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimise hetkest. kauba/kauba kättetoimetamine, esitades SIGNS24-le taganemisõiguse kasutamiseks avalduse .
Taganemisõiguse kasutamiseks peab Kasutaja tegutsema ühel järgmistest viisidest:
- Kasutaja saatis teatise elektrooniliselt SIGNS24 meilile: [email protected] Meiliteates märgib Kasutaja tagastamisobjekti (toote nimetus), tellimuse numbri ja arvelduskonto numbri, millele Kasutaja soovib raha tagasi saada. tagastatud kauba eest tasutud raha eest, juhul kui tellimuse eest tasuti teisele isikule kuuluvalt kontolt, kantakse raha tagasi kontole, millelt tellimus tasuti. SIGNS24 e-kirjale loobumise saatmisel saab Kasutaja kasutada ka lisatud loobumisvormi näidist, täites selle ja saates SIGNS24 e-mailile. SIGNS24 teavitab Kasutajat elektroonilisel kujul e-posti teel saabunud avaldusest keeldumisõiguse teostamise kohta;
Loetakse, et Kasutaja on järginud taganemisõiguse tähtaega (14 päeva), kui Kasutaja saatis enne tähtaja möödumist SIGNS24-le taganemisõiguse kasutamise teate ühel Kasutustingimuste punktides nimetatud viisil. taganemisõigusest. Vaidluste korral on Kasutajal kohustus tõendada keeldumisõiguse kasutamise fakti ja tähtaega.
Kasutaja saatis Kasutustingimustes sätestatud korras pärast taganemisõiguse kohta teabe saatmist toote SIGNS24-le tagasi, tagades toote kohaletoimetamise järgmisele aadressile: Miera iela 82-1a, Rīga, LV -1013, SIA "DD24store", põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul või nimetatud ajavahemiku jooksul toimetab SIGNS24 kauba iseseisvalt nimetatud aadressile. See tähtaeg loetakse täidetuks, kui Kasutaja saatis kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Kasutaja on kohustatud säilitama tõendi kauba tagastamise kuupäeva kohta. SIGNS24 annab teada, et saadetist, mis tagastatakse posti teel postkontorisse/vastuvõtupunkti, selle asemel, et saadetis nimetatud SIGNS24 aadressile tegelikult kohale toimetada, ei loeta kättesaaduks ning SIGNS24 ei ole kohustatud ega võta selliseid saadetisi postkontorisse/ kogumispunkt.
SIGNS24 viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates päevast, mil ta sai Kasutajalt keeldumisõiguse kasutamise avalduse, kuid mitte varem kui tagastatav toode on SIGNS24 poolt tagasi laekunud, tagastab Kasutajale rahasumma, mille ta on saanud. maksnud tagastatud kauba eest. ostu töötlemise kulude mahaarvamine (kui see on olemas). Kui Kasutaja oli kauba tellimise hetkel selgelt väljendanud soovi saada kaup kätte muul kohaletoimetamisviisil kui SIGNS24 pakutud odavaima tavatarneviisi, siis SIGNS24 ei ole kohustatud Kasutajale täiendavaid kohaletoimetamiskulusid hüvitama. SIGNS24 kannab tagastamisele kuuluva rahasumma Kasutaja poolt keeldumisõigust kasutades näidatud pangakontole.
SIGNS24 jätab endale õiguse pidada kinni Kasutajale kauba ostu eest tasutud summa tagastamisest seni, kuni SIGNS24 on Kasutajalt tagastatud kauba kätte saanud.
Toote tagastamise otsesed kulud kannab Kasutaja. Kui toodet ei ole selle omaduste tõttu võimalik postiga tagastada, kannab tarbija kõik toote tagastamisega seotud kulud. Kui teil on SIGNS24 tagastuskood, järgige meilis olevaid juhiseid.
Kasutaja saab keeldumisõigust kasutada järgmistel tingimustel:
- tagastatav(ad) kaup(ed) peab olema originaalpakendis ja Kasutaja ei ole kauba pakendit avanud;
- toode ei tohi olla kahjustatud;
- toode ei ole kasutatud, ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust (säilinud on sildid, turvakiled jms) (see ei kehti juba üleandmisel kahjustatud toote kohta, millele Kasutaja on kauba kättesaamist kinnitades märkinud vastuväited toode);
Tagasisaadetav kaup peab olema samas seisukorras, nagu see oli kättesaamise hetkel.
SIGNS24-l on õigus keelduda toote tagasi vastuvõtmisest, kui toote tagastamise tähtaegadest ei peetud kinni.
Kasutaja vastutab taganemisõiguse kasutamise ajal toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest. Kasutaja vastutab toote väärtuse mis tahes vähenemise eest, kui toodet on kasutatud viisil, mis ei ole kooskõlas hea usu põhimõttega, sealhulgas muul eesmärgil kui toote omaduste või toimimise määramiseks. Kaup peab olema kahjustamata, mitte kaotama kauba välimust (eemaldamata ja kahjustamata sildid, rebimata kaitsekile jms) ning kasutamata. Toode tuleb tagastada originaalpakendis, samas pakendis, kus see saadi, koos tagastamisele kuuluva toote ostudokumendi ja muude toote lisatarvikutega, mis olid sellele kättesaamise hetkel lisatud. Kui toode ei ole täielikult komplekteeritud, kahjustatud, sassis või mitte korralikult pakitud, on SIGNS24-l õigus toode mitte vastu võtta, samuti mitte tagastada Kasutajale toote eest tasutud raha.
Infovahetus
SIGNS24 suhtleb Kasutajaga e-posti, postiaadressi või telefoninumbri kaudu. Kasutaja saab kasutada kõiki jaotises - Kontaktid loetletud suhtlusviise.
Vastutus
SIGNS24 vabaneb igasugusest vastutusest kõigil juhtudel, kui kahju tekib sellest, et Kasutaja käitub vastuolus Kasutustingimustes sätestatud SIGNS24 kasutuskorraga.
Kahjude tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele otsesed kahjud.
SIGNS24 ei vastuta SIGNS24 poe piltidel näidatud kauba mitteoluliste omaduste (tegelik suurus, kuju või tooninüansid jne) mittevastavuse eest kauba tegelike omadustega, mis on tingitud SIGNS24 poolt kasutatava seadme ekraaniparameetritest. Kasutajat, valgustust või muid sarnaseid välistingimusi.
SIGNS24 ei vastuta mis tahes viivituse, täitmata jätmise või muu ebaõnnestumise eest, mis on tingitud asjaoludest või takistustest, mis ei ole SIGNS24 mõistliku kontrolli all, sealhulgas, kuid mitte ainult, streigid, valitsuse korraldused, sõjaaktid või riiklikud hädaolukorrad, terrorismioht või terroriaktid, keskkonna- või kliimaanomaaliad, kolmandate isikute tegevusetus, Interneti-ühenduse häired, samuti arvutiseadmete ja tarkvara rike. Selliste vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel püüab SIGNS24 sellest tulenevad viivitused võimalikult kiiresti kõrvaldada.
Erinevad reeglid
Kasutaja ja SIGNS24 vahelisi suhteid reguleerivad Kasutustingimused, samuti Läti Vabariigi õigusaktid.
Küsimuste või lahkarvamuste korral võtab Kasutaja ühendust SIGNS24 klienditeenindusega telefoni või e-posti teel. Kõik osapooled, kellel on tekkinud erimeelsused, lahendatakse võimaluste piires läbirääkimiste teel. Kasutajal, kes on tarbija tarbijaõiguste kaitse seaduse tähenduses (füüsiline isik, kes ostab toote eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega), on võimalus teostada ja kaitsta oma seaduslikke õigusi. tarbijana Tarbija õiguste kaitse seaduses ja sellega seonduvates normatiivaktides määratletud korras. Kokkuleppe mittesaavutamisel suunatakse vaidlus kohtusse Läti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

Versioon 2.2-1v/15.07.2023.